Maatvast

Aldor BV is gespecialiseerd in het zogenaamd “maatvast” anodiseren van aluminium. Dit is mogelijk dankzij een nauwgezette controle van de baden en het┬áproces.

Door het aanbrengen van de anodiseerlaag op het aluminium neemt de grootte van het product fysiek toe. Dit wordt de opgroei van de anodiseerlaag genoemd. Hoewel het gaat om duizendste millimeters kan dit bij werkstukken waarvan delen of het geheel een nauwkeurige passing heeft problemen opleveren. Een voorbeeld is een uitgefreesd gat waar precies een as doorheen past. Doordat zich in het gat een anodiseerlaag opbouwt wordt de diameter van het gat kleiner. Gevolg: de as past niet meer in het gat.

Dit probleem kan voorkomen worden door een laagje aluminium weg te etsen dat exact dezelfde dikte heeft als de uitgroei van de anodiseerlaag die er vervolgens op aangebracht wordt. De afmetingen van het product veranderen niet, er is maatvast geanodiseerd. Bij grotere laagdiktes verdient het aanbeveling “aangepast” te verspanen. Dit wil zeggen rekening houden met de opgroei van het anodiseerproces, zogenaamd ondermaats of bovenmaats te draaien/frezen.

Maskeren
Maskeren is het gedeeltelijk afschermen van een werkstuk om het betreffende gedeelte te beschermen tegen laagafname bij beitsen (passing) of voorkoming van anodiseerlaag (geleiding). Voorbeelden zijn passing gaten, meervoudig inkleuren en geleiderollen voor de afvoer van statische elektriciteit.

Maskeren wordt bereikt met speciale harsen, afdektape of afstopmateriaal. Ook bij herstel en de-anodisatie van werkstukken kan maskeren of afschermen de originele betasting handhaven.

Kies uw proces

Branches

We zijn actief voor bedrijven in een groot aantal sectoren waaronder: