Legeringen

Legeringen verdienen speciale aandacht bij het anodiseerproces. De legeringbestanddelen in het aluminium kunnen namelijk grote invloed hebben op het proces en het eindresultaat. Het anodiseren van de verschillende legeringen kan beperkingen met zich meebrengen op het gebied van laagdikte, maatvastheid, mogelijkheid tot inkleuren van de laag enzovoorts. Ook wordt het risico op ongewenste corrosie na het anodiseren groter.

Aluminium kan gelegeerd worden met tal van andere metalen en soms ook niet-metalen zoals silicium. Hierdoor kunnen de eigenschappen van het aluminium naar wens aangepast worden waardoor een product gemakkelijker te bewerken is, minder gevoelig is voor corrosie of een andere hardheid krijgt.

Om legeringen te classificeren is er een internationaal toegepaste code ontwikkeld om de verschillende legeringen te typeren. De codering bestaat uit vier cijfers. Het eerste cijfer geeft het belangrijkste legeringsbestanddeel in het aluminium aan:

 AA Hoofdbestanddeel Opmerkingen
1000 Ongelegeerd aluminium van 99% aluminium op hoger. Zeer goed anodiseerbaar en zeer goed in te kleuren.
2000 Koper (Cu) Verhoogt de sterkte en hardheid. Goede verspaanbaarheid. Geen visuele anodiseer kwaliteit.
3000 Mangaan (Mn) Verhoogt de sterkte en hardheid. Toegepaste gehaltes tot 5%. Kleur na anodiseren is (donker) grijs.
4000 Silicium (Si) Verbetert de gietbaarheid. Zorgt bij anodiseren voor porositeit en donkere grijze kleur. Niet in te kleuren na anodiseren.
5000 Magnesium (Mg) Verhoogt de zeewater bestendigheid. Anodiseerlaag is iets donkerder van kleur maar zeer goed te anodiseren en in te kleuren.
6000 Magnesium (Mg) en Sicilium (Si) Meest voorkomende legering bij frezen en draaien. Goed anodiseerbaar en in te kleuren
7000 Zink (Zn) Verbetert de treksterkte. Wordt veel toegepast in de lucht- en ruimtevaart en de automotive.

Een overzicht van veel voorkomende aluminiumlegeringen en hun eigenschappen is te vinden op de website van Wikipedia of op onze website onder downloads.

Ook tijdens voorbehandeling dient er rekening gehouden te worden met de legeringsamenstelling. Bij het beitsen of glanzen zal het aluminium oplossen in de badvloeistof maar de overige legeringbestanddelen zetten zich als een zwarte film, smut genaamd, af op het werkstuk. Deze smut dient vóór het anodiseren of chromateren verwijdert te worden middels een proces dat decaperen genoemd wordt.

Aldor BV heeft een ruime ervaring en kennis over de mogelijkheden en beperkingen die het anodiseren van de uiteenlopende legeringen met zich meebrengt. Oplossingen kunnen dan ook meestal in overleg en op maat gevonden worden.

Kies uw proces

Branches

We zijn actief voor bedrijven in een groot aantal sectoren waaronder: