De-anodiseren

De-anodiseren is het verwijderen van reeds bestaande anodiseerlagen. Het aldus behandelde werkstuk kan weer opnieuw geanodiseerd worden of mechanisch worden bewerkt (bijv. slijpen). Aldor heeft een selectief proces ontwikkeld om geanodiseerde aluminium werkstukken en hun passingen te kunnen herstellen. Hierbij wordt selectief en uitsluitend de anodiseerlaag verwijderd zodat herstel van de passing tot de mogelijkheden behoort.

Kies uw proces

Branches

We zijn actief voor bedrijven in een groot aantal sectoren waaronder: